“

Çok büyük bir çoğunluğu fakir ve sefalet içinde olan hiçbir toplum kesinlikle mutlu olup gelişemez.

”

Adam Smith

“

Hızlı ve verimli çalışmanın olmadığı yerde iktisattan bahsedilemez.

”

Beaconsfield

“

Küçük harcamalara dikkat edin; küçük bir sızıntı büyük bir gemiyi batırmaya yeter.

”

Benjamin Franklin

“

Bu dünyada ölüm ve vergiler dışında hiçbir şey kesin değildir.

”

Benjamin Franklin

“

Tasarruf yapmayan dert çekmek zorunda kalır.

”

Confucius

“

Ticaret en tahripkar ön yargıların devasıdır.

”

De Montesquieu

“

Kendi yurdumuzda konuşmamız gereken kitle imha silahlarımız var. Yoksulluk bir kitle imha silahıdır. Evsizlik bir kitle imha silahıdır. İşsizlik hakeza bir kitle imha silahıdır.

”

Dennis Kucinich

“

Sadece etkin ve verimli çalışmanın olduğu yerde iktisattan bahsedilebilir.

”

Disraeli, Benjamin

“

Tam manada bir bireysel özgürlük, ekonomik güvenlik ve bağımsızlık olmadan var olamaz. Aç ve işsiz insanlar diktatörlüğü oluşturan malzemelerdir.

”

Franklin D. Roosevelt

“

Komşun işini kaybederse durgunluk; sen işini kaybedersen bunalım olur.

”

Harry S. Truman

“

Uzun vadede hepimiz ölüyüz.

”

John. M. Keynes

“

Son Irmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.

”

Kızılderili atasözü / An Indian Proverb

“

Yeryüzü bütün insanların ihtiyaçlarını tatmin edecek miktarda her şeyi sağlıyor; ama bazı insanların hırsını tatmin edecek miktarda değil.

”

Mahatma Gandhi

“

Hayırseverlik takdire şayandır ama bu, hayırseverin hayırseverliği gerekli kılan ekonomik adaletsizliği oluşturan koşulları göz ardı etmesine sebep olmamalıdır.

”

Martin Luther King Jr

“

Federal Hükümeti Sahra Çölüne bakmakla yükümlü kılarsan, 5 yıl içerisinde kum kıtlığı olur.

”

Milton Friedman

“

Sadece hükümet en kalitelisinden bir kağıdı alıp onu yine en kalitelisinden bir mürekkeple kaplayabilir ve oluşan kombinasyonu 5 para etmez bir hale getirebilir.

”

Milton Friedman

“

Büyük Buhran diğer şiddetli işsizlik dönemlerinin çoğu gibi özel teşebbüslerin fıtri istikrarsızlıklarından ziyade hükümetlerin yanlış yönetiminden kaynaklanmıştır.

”

Milton Friedman

“

Enflasyon yasa olmadan dayatılabilen vergilendirme şeklidir.

”

Milton Friedman

“

Hiç kimse başkasının parasını kendi parasını harcadığı kadar dikkatli harcamaz. Hiç kimse başkasının kaynaklarını kendi kaynaklarını kullandığı kadar dikkatli kullanmaz. Bu yüzden verimlilik ve etkililik istiyorsan, bilginin rantabl kullanılmasını istiyorsan, bunu özel mülkiyet vasıtasıyla yapmak zorundasın.

”

Milton Friedman

“

Aşırı zenginlik ve fakirliği kısıtlayan kurumlar tarafından desteklenen nispeten eşit bir topluma inanıyorum. Demokrasiye, toplumsal özgürlüklere ve hukukun egemenliğine inanıyorum. Beni liberal yapan da budur ve bununla gurur duyuyorum.

”

Paul Krugman

Duyurular / Haberler

Sıkça Sorulan Sorular

Sorular

 1. Ekonomi Bölümünün amacı nedir?

Hızla değişen ve gelişen dünyada, bilgi toplumu gerçeğini göz önünde bulundurarak iktisadî olguları analiz edecek, öngörüde bulunabilecek ve doğru kararlar verebilecek, ekonomik olaylara ilişkin politikalar geliştirebilecek, araştırma yapabilecek, kısacası, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek çapta bilgi ve donanıma sahip iktisatçılar yetiştirmektir.

 2. Neden Ekonomi Bölümünü seçmeliyim?

Dünyada yeterince kaynak olmasına rağmen neden hâlâ açlıktan ölenler var? Kişi başına düşen gelir ülkeler arasında özellikle dünyanın kuzey ve güney yarıküreleri arasında neden büyük farklılıklar gösteriyor? Neden üniversite mezunları iş bulamıyor? Niçin ortalama kadın işciler ortalama erkek işcilerden daha az kazanır? Niçin eğitime ve sağlığa bütçeden ayrılan pay dış borç faiz ödemelerinden daha az? Faiz dışı bütçe fazlası nedir? IMF neden Türkiye’nin istikrar programlarını kontrol ediyor? Etkinlik ve eşitlik arasındaki fark nedir? Ekonomik büyüme verimlilik artışından kaynaklanıyorsa işsizlerin sayısı neden azalmaz? Çiftçilere verilen hükûmet sübvansiyonları kaldırılmalı mı? Firmalar neden ürün farklılaşmasına gidiyor? Neden bazı firmalar piyasa payları küçük olmasına rağmen fiyatları kontrol edebiliyor ? Çekirdek enflasyon nedir? Enflasyon vergisi ne demektir? Reel kur, reel faiz nedir? ABD, ödemeler bilançosu açık veren ve en borçlu ülkelerden biri midir? Üretim tek bir ülke yerine paylaşılarak pek çok ülkede gerçekleşmektedir, neden? Siz bu ve benzeri sorulara cevap arıyorsanız Ekonomi Bölümünü seçmelisiniz. Çünkü Ekonomi bilimi özellikle kıtlık konusuyla ilgilidir. “Biz, sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde nasıl tahsis edebiliriz?” sorusuna cevap arar.

 3. Ekonomi Bölümünde hangi temel dersler verilir?

Kamu söktöründe veya özel sektörde analitik düşünme yeteneği ve yaratıcılık isteyen görevleri tercih edecek öğrencilere Ekonomi Teorisi, Ekonomi Tarihi, Ekonomi Politikaları, Uluslararası Ekonomi ve Kamu Ekonomisi gibi temel ekonomi derslerinin yanı sıra; Matematik, İstatistik, Finans ve Hukuk gibi ekonomi ile ilgili diğer alanlarda da tatmin edici eğitimler verilmektedir.

 4. Ekonomi okursam hangi alanlarda çalışabilirim?

Ekonomi Bölümü; bankacılık, finans, işletmecilik, pazarlama, politika, sigortacılık, işçi-işveren ilişkileri gibi alanlarda kariyer yapmak isteyenlere çok mükemmel bir altyapı hazırlar. Bunun yanı sıra öğrenciler, İşletme Ana Bilim Dalında hiç zorlanmadan yüksek lisans yapabilecek bilgi birikimine sahip olurlar.

 5. Mezun olunca ne gibi işlere başvurabilirim?

Ekonomi Bölümü mezunlarının özel sektörde ve kamu sektöründe görev yapabilecekleri pek çok çalışma alanı mevcuttur. Bunlar arasında ekonomi yönetimi, işyeri yöneticiliği, uzmanlık, müfettişlik, deneticilik, dış ticaret, muhasebe, pazarlama sayılabilir. Ayrıca  Merkez Bankası, Hazine, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstataistik Enstitisü, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları gibi kamu kurumlarında uzman olarak görev alabilirler.

 6. Ekonomi okudum, iyi bir dereceyle mezun oldum. Peki, ben gerçekten ne kazandım?

İşletme ve organizasyonun her basamağında çalışma imkânına kavuşmuş olmanın yanı sıra, değişik ve heyecanlı işlerin kapısını aralayarak psikolojik ve mesleki açıdan tatmin oldun. İktisadi olguları kullanarak çalıştığın şirketin veya kendi şirketinin rekabet gücünü artırma bilgi ve becerisi, dolayısıyla da tatmin edici bir gelir elde etme fırsatı kazandın. En önemlisi; insanlarla birlikte çalışmanın zevkini ve önemini anladın. Toplumdaki sosyal ve politik yapılarla sıkı bir etkileşim kurma imkânı buldun.

 7. Bir ekonomisti diğer meslek gruplarından ayıran özellikler nelerdir?

Problem çözme yeteneği, yaratıcılık, ekip çalışmaları, sosyal ve politik yapılara uyum, modelleme bilgisi, etkin kaynak yönetimi, bilgisayar destekli çalışma yeteneği, kıyaslama becerileri bir ekonomisti diğer meslek gruplarından farklı kılan özelliklerden sadece birkaçıdır.

 8. Ekonomi Bölümü ile ilgili birkaç teknik bilgi verebilir misiniz?

Ekonomi lisans diplomasına sahip olmak için öğrenciler; 54 kredi Ekonomi kodlu ders, 24 kredi İşletme kodlu ders, 6 kredi Matematik kodlu ders, 6 kredi Bilgisayar kodlu ders, 6 kredi İngilizce kodlu ders, 3 kredi Sosyoloji kodlu ders, 3 kredi Hukuk kodlu ders, 18 kredi alan içi seçmeli ders(çoğu Ekonomi kodlu) ile 12 kredi alan dışı seçmeli ders almak zorundadır. Zorunlu dersler olan Türkçe ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi de dâhil alınması gereken toplam kredi 140’tır.

Sayfa Başına Dön
© 2013 Fatih Üniversitesi
Tel: 0212 866 3300 Tüm hakları saklıdır.
Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.